мериканската аерокосмическа агенция и гигантът "Проктър енд Гембъл" (Procter and Gamble или P&G) обявиха началото на тестове на перилен препарат за космически полети. Сътрудничеството им по такъв продукт е от миналия август, а първият товар за тестване ще бъде изпратен на Международната космическа станция през 2022 г.

Дрехите и бельото, използвани от космонавти и астронавти, са за еднократна употреба, след което се поставят в капсула и след изхвърлянето ѝ тя изгаря, падайки през земната атмосфера. Това решение се прилага и защото водата е едно от най-ценните неща неща в орбита.

Но ако човечеството реално започне продължителни мисии на Луната или полети до Марс, трябва да се намери друг подход. В момента всяка година към МКС се изпращат около 80 кг дрехи за всеки член на екипажите.

Специалният препарат носи името на "Тайд" (Tide), един от най-прочутите брандове на P&G. Освен NASA Tide ше бъдат тествани дали запазват качествата си при микрогравитация и космическа радиация кърпички Tide To Go Wipes и стикове за премахване на петна Tide To Go Pens.

P&G изпраща и допълнително оборудване за анализите, като на Земята синхронно ще се правят същите изпитания, за да се види каква е разликата при двата експеримента.

Компанията ще използва наученото не само са космически полети, а на първо място за създаване на продукти за райони на нашата планета, в които заради климатичните промени ще има все по-оскъдни запаси от вода. P&G е и основател на 50L Home Coalition, сдружение, работещо за намаляване индивидуалното потребление в домакинствата от 500 на средно 50 литра на ден. Шайлеш Джеджурикар, ръководител на отдела на "Проктер енд Гембъл" за продукти за тъкани и грижа за дома, е един от председателите на тази бизнес коалиция.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.