Снимка: ЕПА/БГНЕС

Американската космическа агенция отмени планираното за днес изстрелване на ново поколение ракета заради проблем с един от четирите ѝ двигателя. Полетът ще се забави с поне 4 дни, посочва "Франс прес".

С космическата мисия "Артемида 1" НАСА ще поднови американската програма за изследване на Луната. Ракетата трябва да изведе безпилотна капсула в лунната орбита, пояснява БНР.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.