Чували сте за слънцетресенията. Изследванията на НАСА разкриват повече за тези събития и техния мистериозен произход.

Първоначално изследователите смятаха, че земетресенията се захранват от сили във външната атмосфера на слънцето, но космическият кораб за наблюдение на слънцето (SDO) на НАСА , открива някои привличащи вниманието данни, когато наблюдава активността на слънчев трус "с необичайно остри вълни, излъчващи се от умерено силна слънчева светлина "през ​​2011г.

Новите данни показват, че всъщност причината са вътрешни процеси.

"Подобните на земетресения явления освобождават акустична енергия във формата на вълни, които преминават по повърхността на Слънцето като вълни на езеро. Това се случва в минутите след слънчево изригване", казват астрономите в сайта на НАСА.

Наблюденията ще продължат, като една от целите на учените е да съберат още данни от слънчеви изригвания. Именно те ще покажат дали посоката, в която са се насочили, е вярна, съобщава "standartnews.com". 

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.