Снимка: Mediapool

Разговорите за купуване на подводници за Военноморските сили (ВМС) са в напреднал етап, съобщи началникът на отбраната адмирал Емил Ефтимов пред БНР.

Това се случва на фона на одобрената преди дни програма за приоритетни инвестиционни разходи на Министерството на отбраната. Тя включва 13 проекта на обща стойност 6,6 млрд. лв. Сред тях е и проектът за новата подводница.

Плановете за купуване на подводници не са от вчера. България търси дизелово-електрически, втора ръка. Адмирал Ефтимов обясни:

"Предстоят да бъдат уточнени параметрите на техническо ниво, септември продължаваме на експертно ниво, за да можем след това като военни експерти да представим параметрите на политическото ръководство – не само като придобиване на конкретна платформа, а и какво е нужно за подготовка на екипажите, за инфраструктура, за бъдеща поддръжка, ремонт и развитие на тези платформи, за да бъде тя наистина адекватна отбранителна способност, а не само разход".

Тодор Тагарев – военен експерт и бивш служебен министър на отбраната смята, че пътят за купуването на подводници е безперспективен. Най-вече заради сегашното предложение.

"Гледаме ги тези подводници, мисля, че цената не е малка, тези подводници италиански. Тридесетгодишна подводница вече си е нещо, което излиза от въоръжение, айде до 40 да я добутаме. Това, че са евтини, ако ние вземем такива подводници, това означава, че ние ще инвестираме много в инфраструктура, обучение на хора, като ги обучим, ще трябва да ги утилизираме, и новите вече са не по-малко от 1,5-2 милиарда лева. За мен тази пътека с подводниците е безперспективна."

Ще припомним, че България няма подводен флот от 2011 година, когато последната българска подводница "Слава" беше снета от въоръжение. От две години тя е превърната в музей.

Специалисти обаче отчитат стратегическото предимство на държави, които имат подводници в Черно море. А след началото на войната в Украйна НАТО планира засилване на борбата с подводниците в Черно море.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.