Двама 17-годишни, познайници на служителите на реда са заловени след спешно извършени оперативно- издирвателни работи на екипи на Трето РУ, съобщиха от ОДМВР-Варна.

Миналия петък, служител на куриерска фирма е извършвал доставка на пратка в кв. „Младост“, когато слизайки от асансьора на етажа, който е бил посочен за предаване на пакета, съдържащ скъп лаптоп, бил нападнат.

Задържаните за 24 часа младежи са ударили доставчика, взели пратката и избягали.

Инкриминираната вещ е намерена и приобщена към образуваното досъдебно производство.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.