Нападение с нож заради предпазна маска. Инцидентът станал в тролей от столичния градския транспорт. Млад мъж е пострадал пред погледите на десетки пътници. По думите му – бил е нападнат ,защото не е носил маска в превозното средство. Извършителят е задържан. Имал е и предишни криминални прояви. А младежът, за късмет, е само с повърхностна рана.

„Човекът се ядоса, че нямам маска. Извади нож и ме заплаши. Казах му, че ще сляза, при което той ме намушка. Полицаите реагираха бързо”, разказва раненият.

„Получихме сигнал и веднага го предадохме на органите на реда. Причината е липсата на маска при един от гражданите”, разказва инж. Иво Василев, зам.-директор на „Столичен електротранспорт”.

Той добавя, че нараняването е в областта на рамото. Нападателят напуска превозното средство, но органи на реда го залавят, казва още Василев.

„Шофьорът има визуална представа за случката. Той вижда пререканието. Пострадалият пътник го моли за помощ и той веднага сигнализира. Всичко това се случва в рамките на секунди”, добавят още от „Столичен електротранспорт”, съобщава NOVA TV.

 

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.