Намериха мястото където е паднал и се е разбил на части изтребителят МиГ-29 Останките му са разпръснати на голяма площ на морското дъно. Бяха открити части от колесника и двигателя. Това съобщи днес пред журналисти командирът на ВМС контраадмирал Кирил Михайлов.

Операцията по издирване на останките от машината бяха възобновени тази нощ след като времето утихна и даде възможност на спасителните екипи да продължат работата си.

Контраадмирал Кирил Михайлов уточни, че минен ловец "Цибър" обследва района, всички останки се разглеждат детайлно с дистанционни апарати.

Той не е оптимист за откриването на черната кутия, но допълни, че военните моряци ще обследват район с площ приблизително 1 кв. километър, на дълбочина 70 м..

По време на срещата бе представен в хронологичен порядък действията на спасителните екипи, които бяха задействани непосредствено след инцидента, съобщава Радио Варна.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.