От ОД на МВР съобщиха, „че на 12.03.2021 г., е извършена полицейска проверка в частен дом във варненския кв. Аспарухово. Той е обитаван от 38-годишен мъж. Там са намерени и иззети общо 17 бр. пликчета, съдържащи зелено-кафява тревна маса със специфична миризма, 1 бр. пликче с прахообразно вещество, други пликчета със следи от наркотични вещества и малко над 160 лв.

Лицето е задържано за срок до 24 ч., направените експертни справки установяват, че веществата са наркотици – марихуана с общо тегло 2,64 гр. и амфетамин с тегло 0, 23 гр. Случаят е докладван на прокурор при Окръжна прокуратура – Варна, на лицето е наложена мярка за неотклонение „подписка“.

Работата по случая продължава, уточняват от полицията.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.