Преустановява се издирването на 17-годишната Макбуле Ешреф от Нови пазар, съобщиха от пресцентъра на шуменската полиция.

Тя е била издирена и открита при нейни познати. В добро здравословно състояние е. Днес момичето е предадено на родителите й.

Припомняме, че Макбуле бе обявена за издирване, след като изчезна от дома си на 3 януари.

ШУМ.БГ

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.