502-ма души са се заразили с коронавирус във Варна и областта между 31 декември и 6 януари, а 42 са смъртните случаи, съобщи на брифинг областният управител Стоян Пасев.

От тях 21 са медици, като лекарите са четирима, а останалите са санитари и друг медицински персонал. Областният управител посочи, че здравната система на територията на областта не е натоварен а в момента.

По думите му за първи път във Варна има толкова голяма свободна леглова база за лечение на пациенти с коронавирус. Броят на свободните легла към 9.00 ч. тази сутрин е бил 252, а в интензивните отделения има 22 незаети легла. Той смята, че взетите мерки са дали резултат, но ефектът на празничните дни и събиранията ще дадат своя резултат към 10 - 15 януари.
Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.