35-годишна жена, неосъждана досега, засечена да шофира лек автомобил „Хонда“ след употреба на наркотични вещества през нощта на 18 юни миналата година в района на пътния възел, свързващ булевардите „Левски“ и „Владислав Варненчик“, стана поредният водач с наложено наказание от съда за престъпление по транспорта.

Деянието е регистрирано при направена проверка с полеви дрегер - тест за наркотици, като последвалата съдебно химическа експертиза установява употреба на две наркотични субстанции – амфетамин и метамфетамин.

В конкретния случай съдът одобри постигнато между страните споразумение с признание на вината, с което на подсъдимата беше наложено наказание от 3 месеца лишаване от свобода, отложено с 3 години изпитателен срок. 35-годишната жена бе лишена още от право да управлява автомобил за срок от една година и четири месеца. В нейна тежест са и всички направени по делото разноски.
Съдебният акт е окончателен.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.