29-годишна жителка на Търговище,‭ ‬известна на полицията е била задържана вчера за срок до‭ ‬24‭ ‬часа, съобщиха от ОДМВР-Варна.

Младата жена била спряна,‭ ‬около‭ ‬21‭ ‬часа,‭ ‬за проверка от служители на‭ „‬Пътна полиция‭“‬.‭

Тя категорично отказала да ѝ бъде направена проба за алкохол и наркотици.‭

При проверка от униформените в информационните масиви на МВР се установило,‭ ‬че тя‭ ‬е с наложено административно наказание за същото нарушение,‭ ‬с влязло в сила наказателно постановление.‭

По случая е образувано бързо производство,‭ ‬материалите по което са предадени на прокуратурата.‭

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.