Снимка: Ройтерс

Най-малко 73 мигранти, тръгнали от Ливан, са загинали при корабокрушение край бреговете на Сирия, съобщи Франс прес. Това е най-смъртоносният подобен инцидент през последните години, информира БНР.

Министърът на транспорта на Ливан Али Хами каза, че над 100 души, предимно ливанци и сирийци, са били на борда на малката лодка, която потънала вчера в Средиземно море край сирийския град Тартус, на около 50 километра от ливанското пристанище Триполи, където са се качили пътниците.

Франс прес отбелязва, че финансовата криза в Ливан е принудила гражданите на страната да се присъединят към потоците сирийски и палестински бежанци, желаещи да напуснат страната си.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.