Най-късно до 2022 година трябва да започне строителството на новия подземен паркинг в Двореца на културата и спорта във Варна. Това каза съобщи изпълнителният директор на комплекса Минко Христов. ”Проектните дейности по изграждането на съоръжението са вече на финалната права”, съобщи Христов и допълни, че очаква скоро да бъде намерено и финансиране.

Според Христов съоръжението ще отговаря на всички изисквания за броя на паркоместата спрямо седящите места в зала „Конгресна” при провеждането на големи спортни и културни събития.

Очаква се новото съоръжение да реши проблемите с паркирането не само на територията на комплекса, но и около него, съобщава Радио Варна.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.