В река Меконг в Камбоджа, в рибарска мрежа се оказа гигантски скат, съобщи вестник „Ню Йорк Таймс” .

Уловеното създание принадлежи към вида Urogymnus polylepis. То е дълго 3,98 м, широко 2,2 м. Тежи 661 паунда или 300 кг, което според биолога Зеб Хоган е рекорд сред сладководните риби. Сомът, уловен през 2005 г. в Тайланд, е бил 7 кг по-лек.

Рибарът, уловил необикновения жител на Меконг, информирал за успеха си Хоган, който съвместно с екипа си работи за опазване на водното разнообразие на реките в Югоизточна Азия чрез проекта Miracles of the Mekong, който се спонсорира от Американската агенция за международно развитие. Въпреки че поставянето на световен рекорд няма научна стойност, според д-р Хоган съществуването на тази риба, която е сред застрашените видове, е индикатор за здравето на екосистемата. Той също така се надява, че откритието й ще напомни на местните жители за уникалността на Меконг и ще подчертае необходимостта от защита на нейните обитатели.

Рибата е била маркирана и освободена. Сега учените ще следят движението й с помощта на 36 подводни устройства, инсталирани на реката.

„За 20 години на изследване на гигантски риби в реки и езера на шест континента, това е най-голямата сладководна риба, която сме срещали или която е била документирана някъде по света“, заявява д-р Хоган, който е професор в Университета на Невада, в град Рино.

По-рано тази година екипът на д-р Хоган вече е имал късмета да изследва гигантски сладководен скат. Този представител на вида Urogymnus polylepis е тежал 181 кг.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.