Най-добрият ни български тенисист Григор Димитров празнува юбилей. Хасковлията става на 30 години.

В професионалната си кариера Григор е спечелил 8 титли от Световния Тур на ATP.

За първи път се изкачва в Топ 5 на световната ранглиста на 7 юли 2014 г., а на 20 ноември 2017 г. достига до своето върхово постижение - 3-то място, съобщава NOVA TV.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.