Състоянието на 25-те най-богати фамилии в света се е увеличило с 22% спрямо миналата година според класация на "Блумбърг". Сред тях са собствениците на веригата магазини "Уолмарт" (Walmart), на производителя на сладкарски изделия "Марс" (Mars) и на модната къща "Ермес" (Hermеs), съобщава БТА.

Начело е фамилията Уолтън, която вече трето поколение притежава "Уолмарт", с богатство, оценявано на 238.2 млрд. долара. Потомците на Сам Уолтън, основал веригата през 1962 година, са по-богати от Джеф Безос (200 млрд. долара) и Илон Мъск (205 млрд. долара), пише в Индекса на милиардерите на "Блумбърг". Днес магазините на "Уолмарт" по света са над 10 хил., а оборотът на компанията възлиза на 559 млрд. долара. Фамилията "Уолтън" притежава 48 на сто от акциите на търговската верига.

След тях следват семейство Марс, собственици на едноименния производител на сладкарски изделия (141.9 милиарда долара) и семейство Кох, притежатели на американския промишлен конгломерат "Кох индъстрис" (Koch Industries) (124.4 милиарда долара).

Последни в челната петица са фамилията Ермес, собственици на едноименната френска модна къща, със 111.6 милиарда долара и кралската династия Ал Сауд (100 милиарда долара).

Общо в ръцете на тези 25 фамилии от класацията се намират 1.7 трилиона долара, уточнява „Дневник".

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.