Кампания ще потърси еко потребителите на варненските пазари, за да ги
покани да участват в мащабна акция срещу найлоновите торбички в
социалните мрежи.

Всеки клиент, пазаруващ с многократна торба, ще имат
възможност да се снима с нея и да призове и останалите потребители да
пазаруват екологично.

За това, че е отговорен към опазването на околната
среда, той ще получи награда - торба от 100% лен с логото
#НеМерсиНосяСи.

Кампанията „Ела с торба! Вземи още една“ се провежда от Обществен център
за околна среда и устойчиво развитие по повод Международния ден без
найлонови торбички – 3 юли.

Инициативата ще обхване популярни пазари в петте административни района на Варна. В навечерието на празника, на 2 юли, от 18 ч доброволци ще търсят екопотребители на пазар „Чаталджа“. На
3 юли акцията ще започне в 10 ч от пазара в кв. „Аспарухово“, ще
продължи в „Младост“ – в 11,30 ч, и във „Владиславово“ – в 13 ч.

„Ела с торба! Вземи още една“ ще завърши на 4 юли от 11 ч на Фермерски пазар
пред Фестивален и конгресен център.

Това обаче няма да е краят на кампанията „#НеМерсиНосяСи 2021“. Снимките
и посланията на еко потребите от всеки пазар ще бъдат публикувани във
Фейсбук (facebook.com/ecovarna). До 10 август всеки ще може да вдигне
палец за някои от тях. Пазарът събрал най-много харесвания, ще се
превърне в „Любим пазар за покупки с еко торба“ и ще получи рекламно
пано и грамота.

Заедно със забавния момент на играта, доброволци ще проведат
информационна кампания за вредата от еднократните торбички за
пазаруване. Всеки потребител и търговец на пазарите на 2, 3 и 4 юли ще
получи 16-страничен информационен бюлетин с любопитни и интересни
материали за вредата от употребата на еднократни торби и за личната
отговорност на всеки към опазването на нашия общ дом - Земята.

По данни на Министерството на околната среда и водите в момента у нас се
използват средно по 70 броя найлонови торбички нa чoвeĸ гoдишнo. В
бройката обаче не влизат торбичките без дръжки, които масово се
употребяват в хипермаркетите и по пазарите.

 

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.