На церемония в Икономическия университет във Варна днес бяха връчени седмите годишни награди от Фонда за подпомагане на талантливи студенти. Той е учреден през 2014 година от Георги Зеленков и проф. Аврам Ескенази от Центъра за изследване и прилагане на нови информационни и комуникационни технологии (ЦИПНИКТ) към ИУ.

Двамата имаха честта да наградят част от отличените студенти, а самите те също бяха удосотоени с почетни плакети от ръководството на университета. Основната цел на фонда е да подпомогне професионалното израстване на студенти от ИТ специалностите, с доказани качества и постигнати резултати в сферата на информационните технологии и софтуерния инженеринг.

Средствата се набират единствено от дарения. Наградите са финансови, а студентите се номинират от Експертния съвет на Центъра.

Носител на поименна награда „Никола и Владимир Попови“ в областта на правото стана Калина Александрова, студентка в 3 курс в специалност „Съдебна администрация“. Тя получи и 1000 лева парична награда, осигурена от дарения на семейство Попови. Първото дарение е направено от г-н Николай Попов, в почит на своите дядо и баща. Калина беше изключително щастлива от това признание и каза, че това я мотивира да продължи да се развива успешно.

С поименна награда „Моис и Илко Ескенази“ за постижения в информатиката беше удостоена Ана Гетовска. Тя е 2 курс в специалност „Информатика и компютърни науки“. Ана също беше развълнувана.

Специална награда „Дигитален маркетинг“ получи Галактея Ябанджиева, студентка в 5 курс в едноименната специалност. С грейнала усмивка на лицето тя сподели, че щастлива от това признание, но и че то е сериозна отговорност за нея.

Според Галактея, човек трябва да бъде креативен. Амбицията й е да се развива в областта на маркетинга и да остане във Варна.

Парични награди от фонда получиха и още трима изявени студенти от ИТ-специалностите в университета – Георги Момев, студент в 5 курс, Симеон Симеонов (3 курс) и Георги Пенчев (3 курс).

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.