Във Варна продължават проявите във връзка със 142-рата годишнина от създаването на Военноморските сили. 

Във Военноморския музей беше открита изложба „Творчество и пропаганда във флота в годините на студената война“. След това журналистът Димитър Ставрев представи две преиздадени книги: „Бреговата артилерия и бреговите ракетни части на българския ВМФ (1947-1979 г.)“ с автор капитан I ранг Петко Георгиев и „Морската артилерия на България 1879-1970“ с автор Петко Велев.

На Морска гара Варна се състоя тържествена церемония по награждаване на победителите от Спартакиадата по морски спортове на Военноморските сили.

В дните от 2 до 5 август четири отбора мъже и един сборен отбор жени от военни формирования на флота, два отбора мъже и два отбора жени от ВВМУ „Н. Й. Вапцаров” (курсанти и студенти) и по един отбор мъже и жени „Атом“ на АЕЦ „Козлодуй” премериха сили и демонстрираха завидни умения в състезанията по ветроходство, гребане, теглене на въже и хвърляне на хвъргало.
Със заповед на командира на Военноморските сили отборите, заели първите три места в различните дисциплини и в комплексното класиране, бяха наградени с купа и грамота. Наградите бяха връчени от заместник-командира на Военноморските сили флотилен адмирал Георги Пенев.

Класирането на отборите е както следва:

ВЕТРОХОДСТВО - мъже:
− на 1 място: отбора на „АЕЦ Козлодуй” ЕАД – гр. Козлодуй;
− на 2 място: отбора на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров” – 1-ви отбор;
− на 3 място: отбора на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров” – 2-ри отбор;
− на 4 място: отбора на военно формирование 38920-Варна;
− на 5 място: сборен отбор на военни формирования 56080 и 28580-Варна;
− на 5 място: отбора на военно формирование 22480-Бургас;
− на 5 място: сборен отбор на военни формирования 18360 и 34590-Бургас.

ГРЕБАНЕ - мъже:
− на 1 място: отбора на „АЕЦ Козлодуй” ЕАД – гр. Козлодуй;
− на 2 място: отбора на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров” – 1-ви отбор;
− на 3 място: отбора на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров” – 2-ри отбор;
− на 4 място: сборен отбор на военни формирования 56080 и 28580-Варна;
− на 5 място: сборен отбор на военни формирования 18360 и 34590-Бургас;
− на 6 място: отбора на военно формирование 38920-Варна;
− на 7 място: отбора на военно формирование 22480-Бургас.

ХВЪРЛЯНЕ НА ХВЪРГАЛО - мъже:
− на 1 място: отбора на „АЕЦ Козлодуй” ЕАД – гр. Козлодуй;
− на 2 място: сборен отбор на военни формирования 56080 и 28580-Варна;
− на 3 място: отбора на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров” – 1-ви отбор;
− на 4 място: отбора на военно формирование 38920-Варна;
− на 5 място: отбора на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров” – 2-ри отбор;
− на 6 място: отбора на военно формирование 22480-Бургас;
− на 7 място: сборен отбор на военни формирования 18360 и 34590-Бургас.

ТЕГЛЕНЕ НА ВЪЖЕ - мъже:
− на 1 място: отбора на „АЕЦ Козлодуй” ЕАД – гр. Козлодуй;
− на 2 място: сборен отбор на военни формирования 56080 и 28580-Варна;
− на 3 място: отбора на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров” – 1-ви отбор;
− на 4 място: отбора на военно формирование 38920-Варна;
− на 5 място: сборен отбор на военни формирования 18360 и 34590-Бургас;
− на 6 място: отбора на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров” – 2-ри отбор;
− на 7 място: отбора на военно формирование 22480-Бургас.

ВЕТРОХОДСТВО - жени:
− на 1 място: отбора на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров” – 1-ви отбор;
− на 2 място отбора на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров” – 2-ри отбор;
− на 3 място: сборен отбор на ВМС, с купа и грамота;
− на 4 място: отбора на СК „Атом“ – гр. Козлодуй.

ГРЕБАНЕ - жени:
− на 1 място: отбора на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров” – 1-ви отбор;
− на 2 място: сборен отбор на ВМС;
− на 3 място: отбора на СК „Атом“ – гр. Козлодуй;
− на 4 място: отбора на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров” – 2-ри отбор.

ХВЪРЛЯНЕ НА ХВЪРГАЛО - жени:
− на 1 място: отбора на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров” – 2-ри отбор;
− на 2 място: отбора на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров” – 1-ви отбор;
− на 3 място: отбора на СК „Атом“ – гр. Козлодуй;
− на 4 място: сборен отбор на ВМС.

ТЕГЛЕНЕ НА ВЪЖЕ - жени:
− на 1 място: сборен отбор на ВМС;
− на 2 място: отбора на СК „Атом“ – гр. Козлодуй;
− на 3 място: отбора на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров” – 2-ри отбор;
− на 4 място: отбора на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров” – 1-ви отбор.


КОМПЛЕКСНО КЛАСИРАНЕ - мъже:
− на 1 място: отбора на „АЕЦ Козлодуй” ЕАД – гр. Козлодуй;
− на 2 място: отбора на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров” – 1-ви отбор;
− на 3 място: отбора на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров” – 2-ри отбор;
− на 4 място: сборен отбор на военни формирования 56080 и 28580-Варна;
− на 5 място: отбора на военно формирование 38920-Варна;
− на 6 място: сборен отбор на военни формирования 18360 и 34590-Бургас;
− на 7 място: отбора на военно формирование 22480-Бургас.

КОМПЛЕКСНО КЛАСИРАНЕ - жени:
− на 1 място: отбора на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров” – 1-ви отбор;
− на 2 място: отбора на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров” – 2-ри отбор;
− на 3 място: сборен отбор на ВМС;
− на 4 място: отбора на СК „Атом“ – гр. Козлодуй.


 

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.