Над 900 са учениците от Варненска област, които по желание на родителите се обучават онлайн от дома си и не посещават училище тази учебна година. Предимно те са от град Варна и много малко от областта.Това съобщиха от Регионалното управление на образоването, откъдето одобряват заявленията.

Още в началото на учебната година МОН регламентира този избор в Наредба 10 за времето, в което е обявена извънредна епидемична обстановка заради ковид-пандемията. Заявленията могат да се подават по всяко време на извънредното положение, в което на практика сме от ноември месец до сега.

Заявление се подава до директора на училището, в което е записан ученикът, след което то се одобрява от Регионалното управление на образованието, откъдето правят проверка дали ученикът има необходимата техника за обучение от дома и подходящи условия. Чрез тази възможност се получава така, че деца от един и същи клас учат присъствено в училище и дистанционно от вкъщи.

Този модел на обучение се случва в Средното училище „Димитър Благоев“ в Провадия, каза за радио Варна неговият директор Йордан Михалев. В училището всички класни стаи са оборудвани с допълнителни уеб-камери, които са насочени към бялата дъска и по време на час се пуска излъчване на живо през платформата Teams, като ученикът вкъщи чува всичко, което се говори в класната стая и вижда дъската. Ученикът в домашна среда не може да задава въпроси по време на час, както и да бъде изпитван.

Това се случва допълнително онлайн и след учебните занятия, съобщава Радио Варна.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.