Снимка: МВР

Над 9000 моторни превозни средства в цялата страна са проверени от петък досега в рамките на акцията по линеен контрол, която започна МВР. Пътни патрули се смесват с другите автомобили в трафика и при нарушение или проблемно поведение на пътя сигнализират колегите си. Това съобщава БНТ.

46 екипа на "Пътна полиция" в цялата страна работят по линейния контрол днес като 10 от тях дежурят и през нощта.

От Института за пътна безопасност оцениха положително новата инициатива на МВР за линеен контрол на движението, но изтъкнаха, че това не е достатъчно. От организацията настояват прокуратурата да възлага експертизи за състоянието на пътя при всяка катастрофа със смъртен случай. А ако се окаже, че състоянието на пътя е предпоставка за инцидент, да се търси отговорност от стопаните на съоръжението.

Най-честите причини за катастрофите по пътищата през лятото са неправилните маневри, напомнят от "Пътна полиция". Традиционно през летните месеци у нас стават най-много катастрофи заради по-интензивния трафик в цялата страна.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.