4008 са новите случаи на коронавирус у нас за последното денонощие. Направени са малко над 17 900 изследвания, което означава, че процентът на положителните проби е 22,3 на сто. Продължава и сериозният натиск върху здравната система, съобщава NOVA TV.

България премина прага от 8000 пациенти, настанени в COVID отделенията. В болница се лекуват общо 8082-ма души. 670 от тях са в тежко състояние.

Оздравелите през последното едно денонощие са 1584, а починалите са 102-ма.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.