529 пациенти с коронавирус са били хоспитализирани във УМБАЛ „Света Марина” през миналата седмица, от които преминали през интензивни отделения - 99. За периода 30 ноември – 6 декември през спешните центрове на инфекциозните клиники и спешните центрове в УМБАЛ „Света Марина“ са преминали 1038 души, от тях с потвърден и възможен и вероятен КОВИД – 648, съобщават от лечебното заведения.

Към момента 332 легла за пациенти с доказан КОВИД или съмнителни такива са разкрити в УМБАЛ „Света Марина“, от които 37 за интензивно лечение. Излекувани през изминалата седмица са 192, а починали – 64. Успоредно с лечението на тези пациенти, болницата оказва спешна медицинска помощ на всички нуждаещи се със заболявания по профилите на останалите клинични структури.

УМБАЛ „Света Марина“ – Варна е осигурена с всички видове дезинфектиращи препарати и предпазни средства. Разполага и с необходимите количества медикаменти и консумативи.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.