Над 50 участници от България, Дания и Русия вече се регистрираха онлайн за маратона Галата – Варна. 81-ото издание на проявата е на 1 август, неделя. Срокът за регистрация изтича на 29 юли.

Организатори на маратона са ВМС на РБ България, община Варна и ПСК „Черно море“.

В 81-вия традиционен международен плувен маратон нос Галата – Варна могат да участват граждани и гости на Варна от страната и чужбина, родени преди 2009 г. Регистрацията на участниците се извършва само и единствено в сайта на маратона най-късно до 29.07.2021 г. След тази дата онлайн платформата се затваря.
Всеки участник трябва да е преминал предсъстезателен медицински преглед не по-рано от 3 дни преди старта (извършен най-рано на 29.07.2020 г.).

Прегледът се удостоверява със съответен документ, който се представя за проверка преди старта.

Всеки участник подписва декларация по образец, публикувана в сайта на маратона. Декларацията се разпечатва, подписва и представя на старта. За плувците под 18 г. декларацията се подписва от родител.

Всеки участник подписва декларация – съгласие за предоставяне и обработка на личните данни, публикувана в сайта на маратона. Организаторите гарантират, че данните ще се използват само за целите на маратона.
Новото рибарско пристанище „Карантината“ е сборният пункт на маратона Галата – Варна 2021.

Миналата година участниците се събраха пред паметника в едноименната местност. Входът на пристанището е точно срещу паметника.

За улеснение на плувците, които нямат транспорт, във времето от 7,00 до 8,00 ч на интервал от 10 минути от Катедралата ще тръгва по един специален автобус, обозначен с информационна табела за маратона.
Заявката за участие е от 6,30 до 9,00 ч.

Стартът ще бъде даден в 9,30 ч след инструктаж. Участието е индивидуално.

Разстоянието може да бъде преплувано със свободно избран стил, но без никакви помощни средства.
По време на плуването не се разрешава приемането на каквито и да е хранителни, питейни, медикаментозни и други средства.

90 минути след първия пристигнал на финала маратонът официално се затваря и участниците са длъжни да напуснат трасето, като се качат в съпровождащите плавателни средства.

Всеки участник е длъжен да спазва мерките за безопасност, наложени от епидемичната обстановка в страната към датата на провеждане на маратона.

Съдиите от лодките коригират участниците в случай на по-големи отклонения от маршрута.

Състезатели, които се нуждаят от медицинска или друга помощ или желаят да прекратят плуването, задължително трябва да дадат знак с многократно движение с изпъната ръка на ляво и дясно.

Всички, преплували разстоянието от нос Галата до Варна в определеното време, получават: закуска и напитка, удостоверение за успешно преплуване и фланелка.

При неподходящи метеорологични условия, организаторите си запазват правото да отложат проявата.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.