2 593 флакона от лекарствения продукт Ремдесивир, който се използва за лечение на пациенти в средно и тежко състояние на коронавирус, вече са разпределени по всички регионални здравни инспекции.

Това количество ще бъде достатъчно за 260 души и е първата доставка на препарата.

Припомням, че правителството осигури над 26 милиона лева за закупуване на медикамента.

Пет регионални здравни инспекции – Кюстендил, Благоевград, Перник, София-град и София област, както и три големи болници – ВМА, Александровска болница и “Пирогов“ са сред първите, които получиха лекарството, информира зам.-министърът на здравеопазването Бойко Пенков:

“Това е първата доставка по договора, който има България, пропорционално разпределена така, че да може да може спокойно да покрие нуждите в рамките на 25 дни. Като в този период се надяваме, че ще получим нови 6 хил. флакона, които ще бъдат ритмично поставяне всеки месец от тук до края на март докогато е силата на този договор“.

Лекарството Ремдисивир е било изчерпано във Военно медицинската академия в София, посочи началникът проф. Венцислав Мутафчийски, съобщи БНР.

Той обясни кои пациенти ще бъдат лекувани с този апарат:

“Болни в тежко състояние. Естествено, че не могат всички болни от ремдесивир най-малко заради ограниченото му количество, най-малко заради ограниченото му количество. Пък и не е необходимо при пациенти, които са със слабо изявени симптоми да бъдат лекувани с Ремдесивир. Радваме се, че идва лекарството, макар и на траншове, даже още по-добре, за да може да си планираме и да си прецизираме пациентите. Мисля, че е съвсем навреме“.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.