Над 24 тона опасни пестициди и около 2 000​ литра течни отровни вещества, които се намират в склад край село Неофит Рилски, община Ветрино, Варненска област, ще бъдат преопаковани и изнесени за Франция, където ще бъдат унищожени.

Това съобщи министърът на околната среда и водите Емил Димитров и заместник-главният прокурор във Върховната административна прокуратура Десислава Пиронева, които дойдоха на място, съобщи Радио Варна. Опасни пестициди са открити в още 37 склада на територията на страната.До края на годината ще бъдат унищожени близо 1000 тона опасни пестициди, каза Димитров и обясни процедурата:

Прокурор Десислава Пиронева информира, че след приключване на проверките, ще стане ясно има ли персонално отговорни лица за лошото съхранение на опасните вещества. Областният управител на Варненска Стоян Пасев съобщи, че в областта има и други складове с пестициди, но сградите са сравнително безопасни, става дума седем общини, сред които и Варна.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.