21 060 дози от ваксината на „Пфайзер“ пристигнаха днес у нас. До края на месеца се очакват още две доставки.

В петък тази седмица се очакват още 33 600 дози от „Модерна“. Следващата доставка от тази ваксина е от 51 060 дози, което ще стане възможно до 26 март.

От Изпълнителната агенция по лекарствата допълват, че до средата на седмицата трябва да има развитие и по казуса с "Астра Зенека". Очакванията са да има положителни резултати от изследванията и продължаване на ваксинационния процес.

В неделния ден са поставени ваксини на 975 души. 58 417 души са ваксинирани с по две дози от началото на ваксинационната кампания.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.