Над 150 деца от 10 училища се включиха в състезанието по лека атлетика за 3 и 4 клас, част от Ученическа купа Варна 2023, организирани от дирекция „Спорт“ към община Варна. Надпреварата се проведе в залата на СК „Локомотив“ при голям интерес от страна на деца, родители и гости, съобщава „Live.Varna.bg".

Учениците премериха сили в дисциплините: 50 м гладко бягане, 200 м гладко бягане, дълъг скок от място, хвърляне на малка плътна топка за момичета, хвърляне на плътна топка 2 кг за момчета и щафета. Най-емоционални бяха щафетните бягания.

Резултатите бяха изготвени на базата на общия брой точки от всички дисциплини.

Класирането при момчетата поведоха учениците от ОУ „Ангел Кънчев“, следвани от ОУ „Христо Ботев“ и ОУ „Патриарх Евтимий“. При момичетата победител е отборът на ОУ „Г. С. Раковски“, следван от ОУ „Н. Й. Вапцаров“ и ОУ „Христо Ботев“.

За класираните на първите три места бяха осигурени купи, медали и предметни награди.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.