И тази година Варна е домакин на международния турнир по тенис на маса за ветерани. Състезанието се организира от клуб по тенис на маса за ветерани „Морски дяволи“, с подкрепата на Община Варна.

В събитието ще вземат участие над 120 спортисти от България, Турция, Иран, САЩ, Украйна, Русия, Кипър и Англия.

Състезанията започват на 7-ми август от 9 часа в зала „Младост“ на Двореца на културата и спорта. През първия ден ще се проведат индивидуалните мачове между мъже и жени в различните възрастови групи. През втория ден са елиминациите.

Награждаването на победителите е насрочено за 8-ми август от 12 ч. в ДКС.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.