За шеста поредна година певци, танцьори и инструменталисти от села и градове от всички краища на страната ще пристигнат в Девня, за да представят красотата на българското народно творчество във фестивала „Фолклорна палитра“.

В съботния ден на 22 юни на три сцени в парк „Разсадника“ повече от 1100 изпълнители ще представят фолклорните традиции от различни етнографски области на България и ще мерят майсторството си в конкурсната програма на фестивала. Три журита ще оценяват изпълненията на участниците на всяка от сцените, за да излъчат победители в категориите за народни хора, хореографска разработка, групи за автентичен фолклор, надиграване по двойки, певчески групи и индивидуални изпълнители.

Фолклорният празник ще започне в 09:00 часа с откриването на фестивала, а стартът на конкурсната програма ще бъде даден в 09:30 часа. Вечерта от 20:00 часа – след края на състезателния маратон, ще започне вечерното веселие „На хорото с оркестър „Камчия“, а от 22:30 часа нестинари ще сложат финал на фестивала „Фолклорна палитра“ с танци върху жарава.

И, както се полага на фолклорен празник, приготвена на място скара и студени напитки ще подкрепят през целия ден гостите и участниците във фестивала, а за тяхната отмора ще има кътове за отдих и снимки.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.