Над 110 деца и възрастни от Девня бяха прегледани в рамките на инициативата "Зрението е всичко! Прегледай се!"

Над 70 деца бяха прегледани днес в Девня от специалисти на Националната скринингова кампания за безплатни очни прегледи на Български лекарски съюз, Българското дружество по офталмология и Байер България. Детските офталмолози от Специализираната очна болница във Варна препоръчаха носене на очила за 8 от малките пациенти. При едно от децата бе установено кривогледство.

В рамките на деня специалистите успяха да прегледат и 40 възрастни. След обстойните прегледи в мобилния кабинет на кампанията, при повечето от пациентите бяха установени проблеми като вътрешно перде, вторично перде, диабетна ретинопатия, дегенерация на очното дъно.

Националната скринингова кампания за безплатни очни прегледи на Български лекарски съюз и Българско дружество по офталмология и Байер България “Зрението е всичко! Прегледай се!” продължава до 16 юли в други градове в страната.

Инициативата цели да спомогне за диагностиката на най-честите социално-значими очни заболявания, да популяризира същественото значение на профилактичните прегледи и да информира обществото за важната роля на грижата на очното здраве.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.