Курортът Св. св. Константин и Елена кани всички, които притежават спортен дух и обичат да бягат за здраве на 4-тата лекоатлетическа обиколка на курорта.

Стартовете са на 25 септември от 10 часа от Търговски център – Приморски.

Състезанието е част от програмата на Европейската седмица на спорта във Варна #BeActive и е отворено за малки и големи.

Дистанциите са от 600 до 2 400 метра, като за всяка са регламентирани и възрастови групи.

През годините в лекоатлетическата обиколка на първия български морски курорт традиционно се включват деца, юноши и девойки от лекоатлетическите школи във Варна.

Тази година се очаква участниците да са над 100.

За победителите в различните възрастови групи и дистанции са осигурени уикенд ваканции в Хотел Приморски, предметни награди и ваучери за посещения във водна и термална зона на Аквахаус Термал & Бийч, където най-добрите в състезанието могат да релаксират с термалната вода на курорта.

Спортното събитие се организира със съдействието на Дирекция „Спорт“ на Община Варна, Спортен клуб „Супер спорт“ и курорта Св. Св. Константин и Елена чрез инициативата „Уелнес фонд".

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.