Радиото в България е продукт на ентусиасти, новатори и куражлии. Историята му започва много преди 1935 година, но в БНР приемаме 25 януари 1935 година за наш рожден ден, защото тогава Негово Величество Цар Борис III подписва Указ №25, с който Наредбата-закон за Радиото става реалност, а Радио „София“ прави първите си ефирни стъпки.

Днес БНР чества своята 86-ата годишнина с 11 стабилни в настоящето и уверени в бъдещето си програми – в ефирното и в цифровото пространство.

В националните „Хоризонт“ и „Христо Ботев“ стартираха нови предавания, чието съдържание активно живее и в дигиталното пространство. „Политически НЕкоректно” по „Хоризонт“ бързо наложи своя стил и разкрепостеност в съботно-неделните следобеди, а „Гласът на времето“ по „Христо Ботев“ тепърва ще предизвиква нашата интелектуална емоционалност.

Информационните емисии на БНР, както и регионалните новинарски емисии са обновени с нови сигнали и единна композиционна структура, която да показва мащаба и разгърнатостта на нашата информационна мрежа

Въпреки че епидемичната ситуация блокира концертната дейност на музикалните ни състави, диригенти и изпълнители концентрираха усилията си в звукозаписната работа, а Детският хор на БНР спечели две престижни международни награди.

Пандемията доказа необходимостта от развитие на дигиталните продукти на БНР. Стартира разработването на цифрово съдържание за bnr.bg, което удвои броя на своите потребители на десет езика за последната година и си поставя амбициозната задача да стане най-посещаваният новинарски сайт в България през 2021 година.

Новостите тепърва предстоят:

- Подкаст програми

- Детски предавания и съдържание в интернет

- Интерактивни информационни рубрики

- Нови предавания в ефир

Повече за историята на Българското национално радио можете да видите тук:

- Началото на радиоразпръскването в България: Ало, Ало, Радио София

- „Родно радио“ – първият период в историята на българското радиоразпръскване

- Как българинът започна да слуша българско радио

- БНР – дати и събития

- Домовете на Радиото

- Говорителите на Радиото

- Първите музикални състави на Радиото

- Сигналите – звуковите емблеми на БНР

Честит празник на всички нас – тези, които правим БНР, но най-вече тези, за които го правим.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.