От събота в Полша се въвежда национална карантина. Тя предвижда затваряне на театрите, кината, хотелите, ски пистите, плувните басейни и други обекти, както и частично затваряне на търговските центрове. Това съобщи АП. Агенцията се позова на здравния министър Адам Неджелски.До момента строги мерки бяха въведени в четири от общо 16 воеводства. Бумът на новозаразени принуди властите да разширят строгите мерки в цяла Полша. П

Децата на възраст между 7 и 9 години също ще преминат на дистанционно обучение както и по-големите ученици през следващите три седмици. Така властите във Варшава се опитват да овладеят новата трета вълна от COVID-19.

Експерти очакват новозаразените до дни да достигнат пик от 30 000 души дневно.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.