Варненски строителни фирми и граждани, с подкрепата на Българското национално радио започват Национална дарителска кампания за почистване фасадата на Митрополитската катедрала "Св. Успение Богородично" във Варна.

Средствата, необходими за почистването на камъка и неговото запечатване, са 150 000 лв. Периодът, за който трябва да се събере сумата, е кратък – до три месеца. Това е времето, в което около фасадата на храма все още ще е монтирано скеле, чиято стойност от над 400 000 лв. вече е платена от дарител.

Варненската катедрала е изградена от песъчлив варовик, по който от десетилетия се натрупва прах и отлагания, включително агресивните изпарения от автомобилния трафик в центъра на града. Според експертните оценки отлаганията по фасадата на храма трябва да се обработят хидрофобизирано, след това камъкът да бъде запечатан с покритие, което ще го защити за следващите поне двайсет години.

Средствата за почистване фасадата на Митрополитската катедрала "Св. Успение Богородично" във Варна ще се събират с дарителски SMS и по банкова сметка.

Изпратете дарителски SMS с текст на латиница DMS KATEDRALA на номер 17777 (за абонати на Telenor, VIVACOM и А1)

За абонатите на Telenor, VIVACOM и А1 цената на един SMS е 1 лв., за потребители на предплатени услуги един SMS е 1,20 лв. с ДДС. За абонаментни дарения стойността е 2 или 5 лв. месечно.

За онлайн дарения посетете страницата на кампанията в dmsbg.com

Може да подкрепите Национална дарителска кампания за почистване фасадата на Митрополитската катедрала "Св. Успение Богородично" във Варна и с паричен превод по

банкова сметка в лева

АЛИАНЦ БАНК БЪЛГАРИЯ АД
ХРАМ СВЕТО УСПЕНИЕ БОГОРОДИЧНО
IBAN: BG63BUIN95611000681251
BIC: BUINBGSF

Митрополитската катедрала "Св. Успение Богородично" е издигната преди повече от 140 години с доброволни дарения от родолюбиви българи от Варна и цялата страна. Тя е първият голям храм у нас, издигнат след Освобождението. Първият камък е положен от княз Александър I Батенберг през 1880 г., а само шест години по-късно през 1886 г. в новопостроената катедрала е отслужена първата Света литургия.

Снимка: Румен Сарандев, БНР - Радио Варна

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.