Снимка: Българска федерация тенис на маса

Женският национален отбор на България се класира на второ място в отборната надпревара на 46-ото издание на Балканското първенство за мъже и жени в Албена, съобщава от Българската федерация по тенис на маса.

Сребърните медали бяха спечелени след три победи (срещу Албания 3-0, Босна и Херцеговина 3-1, Турция 3-1) и загуба от шампиона Румъния с 0-3.


КЛАСИРАНЕ
1. Румъния
2. БЪЛГАРИЯ
3. Турция
4. Босна и Херцеговина
5. Албания


СЪСТАВ
Полина Трифонова, Мария Йовкова, Калина Христова, Цветелина Георгиева, Виктория Персова, Дамла Хасанова, треньор Асен Асенов.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.