Район „Владислав Варненчик“, заедно с Н.Ч. „П. Р. Славейков 1928“ организират „Празници Владиславово 2021“. Те ще се провеждат в периода 21 – 24 май с богата културно-развлекателна програма. По този повод чрез социалните мрежи кметът на района Николай Костадинов отправи покана към всички желаещи да се включат в празничната програма.

Тя включва:

20 май 2021
17:30 часа – Изложба на художника Росен Германов – Даскала по повод 60 годишнината му. Място: Галерия „Палитра“ в Читалище „П. Р. Славейков 1928“.
18:30 часа – Празничен концерт „20 години Вокално студио Angel Voices“. Място: салона на Читалище „П. Р. Славейков 1928“.

21 май 2021
08:00 часа – Празнична Утреня в храм „Св. вмчк Димитър Солунски“.
09:00 часа – Празнична Света Литургия в храм „Св. вмчк Димитър Солунски“.
11:30 часа – Празничен водосвет. Място: местността „Ментеше“.
18:30 часа – Постановка „Големанов“ на самодеен театрален колектив „Стоян Ангелов – Чингиза“, гр. Суворово. Място: салона на Читалище „П. Р. Славейков 1928“.

22 май 2021
18:30 часа – Празничен концерт, посветен на 24 май – Ден на славянската писменост и култура. Място: салона на Читалище „П. Р. Славейков 1928“.

Всички събития са с вход свободен, при заетост на местата до 50% от общия капацитет на залата и спазване на противоепидемичните мерки.

ОЩЕ ПО ТЕМАТА

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.