Учителите с шлемове, учениците с маски през междучасията – така ще започне новата учебна година в Средното училище „Димитър Благоев“ в Провадия. Това каза директорът на учебното заведение Йордан Михалев, като уточни, че мерките са съобразени със заповедите на здравното министерство.

Промените са съобразени и с насоките за работа, които бяха изпратени съвсем скоро то министерството на образованието до директорите на всички училища в страната.

Близо 495 ще са учениците през новата 2020/2021 учебна година, като всеки от тях ще трябва да отива на училище с лични предпазни средства. Същото важи и за учителите.

Ако ученик няма маска при влизането си в училище, учебното заведение ще трябва да му осигури такава, според последните препоръки на образователното министерство, каза още Михалев и допълни, че има закупени 500 маски за тази цел. В час децата ще свалят маските, но при излизане в коридора ще трябва задължително да бъдат с тях.

Учителите и помощния персонал ще бъдат с предпазен шлем през целия си престой в сградата на училището, уточни директорът.

Не е възможно да се осигури дистанция между учениците в класните стаи, коментира още той. По едно дете на чин има само в стаите на първи и втори клас, останалите са с чинове за двама. Но и при малките дистанцията от метър и половина е невъзможна.

Пропускателният режим в училището ще е през няколко входа, обособени за децата от различните етапи на обучение. Температура ще се измерва на входовете от медицинско лице, но само при съмнение за неразположение на ученика.

На учителите е възложен ангажиментът да следят за здравословното състояние на децата по време на час и да измерват температурата им, ако се наложи, каза още Михалев, като посочи, че това задължение е вписано в новите правила подадени от министерството на образованието.

Във всички санитарни помещения е осигурена топла вода и течен сапун за измиване на ръцете, каза още директорът. Всички стаи и коридори ще се дезинфекцират три пъти на ден – по време на голямото междучасие преди обяд, по обед и вечер, когато учители и ученици си тръгнат.

Коридорите ще се дезинфекцират по-често и във времето, в което децата са в час.

На този етап училището поема разхода за дезинфектанти на сградата, но в бюджета на учебните заведения не са предвидени средства за такива големи количества почистващи препарати, които се налага в сегашната ситуация да бъдат използвани, каза още Михалев.

Разходът за дезинфектанти месечно е изчислен на около 800 лева, уточни той. До сега училището е похарчило 2000 лева над планираните, за началото на новата учебна година, заради епидемиологичната обстановка.

Михалев посочи като основен проблем и липсата на учители, които биха заместили свои колеги, ако те се разболеят, уточни Радио Варна.

На 15 септември първи в класните стаи ще влязат учениците от първи и осми клас. За тях ще има скромно тържество от 9.00 часа в двора на училището. В 10.00 часа в сградата ще влязат и останалите ученици.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.