На днешния 8 април се навършват 35 години от поставянето на един позабравен рекорд на варненски спортисти – спелеоложката експедиция от 1989 г. в най-дълбоката по онова време пещера в света „Жан Бернар“ във Франция, припомня darik.bg.

Експедицията е дело на членове на пещерен клуб „Галата“ – Варна. На 8 април петима варненски спелеолози достигнат сухото дъно на „Жан Бернар“ на дълбочина 1358 м., наричана по онова време „дъното на света“ или „подземния Еверест“. Само един от тях успява да преодолее под вода първата от наводнените подземни галерии.

За съжаление това историческо постижение съвпада по време с политическите сътресения в страната през 1989 г. Това е причината то да остане слабо отразено в медиите тогава, а днес е почти непознато за мнозина.

Човекът, покорил най-дълбоката пещера в света по онова време, е Христо Райков - психолог по професия и алпинист по призвание. Спускането до пещерата в Савойските Алпи прави на 29 години заедно с още четирима членове на пещерен клуб „Галата“ – Варна. Тъй като екстремното преживяване изисква както специална техника и невероятна психика, така и и подготовка, тренировките започват доста преди влизането в „дъното на света“.

Членовете на пещерен клуб „Галата“ – Варна се подготвят 2 години за експедицията. На 22 март 1989 г. експедицията започва да навлиза постепенно в дълбините на земята. На 8 април тя достига сухото дъно на пещерата на дълбочина 1358 м. Само Христо Райков успява да преодолее под вода първата от наводнените подземни галерии. Така става третият в света човек по онова време и единственият до днес българин, преминал под вода галерия в пещерата „Жан Бернар“. По-дълбоко са стигали единствено двама френски водолази.

Освен че е единственият българин, преминал под вода галерия в пещерата „Жан Бернар“, Христо Райков притежава още един уникален рекорд. Той все още е единственият човек в света, „стъпил” в най-дълбоката и върху най-високата точка на континента. Първенеца на Европа Елбрус изкачва година преди покоряването на френската пещера.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.