„Това е силният отбор на ГЕРБ/СДС - Варна, с който убедително ще спечелим доверието на нашите съграждани. защото измамната Промяна и Пълен Провал със седем месечното си пребиваване във властта ни изправиха пред незапомнени тежки кризи, с които тепърва трябва да се справяме".

Това каза кметът на Варна и областен координатор на партията Иван Портних, който регистрира в РИК листата с 30 кандидати за народни представители за предстоящите предсрочни избори на 2 октомври. „За мен е чест и удоволствие водач на отбора да е Даниел Митов, зам.-председател на ПП ГЕРБ, политик с ясна евроатлантическа ориентация, два пъти министър на външните работи”, каза Портних.

Той посочи, че всички общини във Варненска област и райони в града са със свои представители в листата, както и коалиционните партньори СДС и „Гергьовден”. Повечето лица са познати от предните избори през миналата година, преобладават младите хора с висше образование и добра професионална реализация. Иван Портних благодари на проф. д-р Костадин Ангелов, водач на варненската листа в предните парламентарни избори, за добрата съвместна работа и му пожела успех във Велико Търново.

„Варна е прекрасен град, прозорец към света, хората тук са космополитни, отворени и широко скроени”, каза Даниел Митов. На най-често задавания въпрос с кого ще се коалира партията, той отговори : Ние сме в коалиция с гражданите. "ГЕРБ е единствената партия, която може да се справи с кризите, които донесе Промяната".

Той посочи, че партията има решения за справяне с високите цени на ел. енергията, за алтернативни доставки на синьото гориво при 100 % диверсификация – с повече количества от Азербайджан, организиране на търгове на различни точки, свързани с Балкански поток, от които може да влиза и друг газ, и, разбира се, да се договарят количества втечнен газ, за които трябва да има резервиран капацитет.

 

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.