Общинският съвет във Варна се събира, за да реши кои ще са носителите на тазгодишната награда „Варна“ за 2021 г. Извънредното заседание на местния парламент ще започне в 10:00 часа и ще се проведе онлайн.

Съветниците ще обсъдят тазгодишните номинации за престижното отличие. За ярки постижения в областта на културата предложенията са общо 12. В сферата на науката и образованието са номинирани 16 личности и колективи.

Удостоените ще получат отличията си в навечерието на 24 май – Деня на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската писменост.

Заседанието на Общинския съвет ще се излъчва на живо и ще може да се проследи през YouTube канала на институцията.

 

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.