Варна ще бъде домакин на Националния форум „Ветроходство в Черно море”, който ще се проведе на 27 юни в аулата на Икономическия университет. В него се очаква да си дадат среща ветроходци и собственици на ветроходни яхти от Варна, Бургас, Балчик и Созопол, организаторите на регати за килови яхти в България, както и журито от конкурса за есе на тема "Морска култура - какво е това?".

Организаторите от Ветроходна академия "Кор Кароли" съобщиха, че акцент на срещата тази година ще бъде въпросът за морската култура сред младите и възможностите на ветроходството като спорт, професия, хоби, терапия и екологично плаване в Черно море.

Новост в това издание са предварително формираните пет дискусионни панела, в които ще се дебатират широк кръг от проблеми, свързани с и възможностите на ветроходния спорт и култура по българското Черноморие.

Поканени са за участие като гост-лектори от ДП "Пристанищна инфраструктура" (А. Забуртов), ИА “Морска администрация” (Ж. Петров) и “Пристанище – Варна” ЕАД (Т. Тодоров). За официалното откриване на форума покана е изпратена и до кмета на община Варна- Иван Портних.

 

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.