Отново е време за традиционния конкурс за „Най-добро домашно вино“, припомнят от община Бяла. В надпреварата за най-добър майстор – винар могат да се включат местни производители на домашно вино от реколта 2020 година.

Дегустацията ще се състои на 8 февруари /понеделник/ в Общинския музей . Експертна комисия ще оцени качествата на вината и ще излъчи победители в отделните категории:
- Червени вина – мерло, каберне, сира и други;
- Бели вина – димят, ркацител и др.
- Ароматни бели вина – совиньон блан, шардоне и др.;
- Розе;

Вината трябва да бъдат предоставени на място в деня на дегустацията до 10:00 часа. Изискване към тях е да са бистри и да бъдат предоставени в стъклени бутилки, със задължително посочени използваните сорт или сортовете, име на производителя и телефон за връзка. Винарите могат да участват само със вина собствено производство.

Заради противоепидемичните мерки на дегустацията няма да се допускат зрители. Информация относно награждаването на победителите ще бъде обявена на по-късен етап, допълват още от общината в Бяла.
Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.