На 3 юли на подиума в приказните Римски терми ще се съберат близо 50 дами, различни по възраст и професия, за едно необичайно ревю, съобщават организаторите на проявата от VooDoo Art, Ваня Колева и Анета Драганова.

Всички ние дефилираме в ежедневието, но е предизвикателство за всяка дама поне веднъж в живота си да го направи на подиум. Постарахме се да подчертаем Усещането за жена чрез нашите дрехи и бижута. Поканили сме близо 50 различни дами, без професионален опит в дефилето, на възраст от 17 до 60+.Те ще разходят нашите сънища и фантазии в най-истинския вид Жена.

Анета Драганова е позната на варненци последните години със своите бутикови мултифункционални плетива, дървета, улични лампи и всичко, което може да се оплете.

Ваня Колева изработва бижута, които тепърва стъпват на сцената. Единици са щастливките, вече обирали овации в тях. Представите и за красиво и изящно бижу нямат ограничения във форми и материали, но винаги са „Уау!“

По време на събитието в унисон с идеята за рециклиране и устойчивост на модата – ще бъдат използвани възглавници, изработени от непотребни плетива, събирани в контейнерите на Texcycle.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.