Петото издание на фестивала има нова формула под мотото „Ден и Нощ на Музеите и Галериите“. По-голямата част от музеите отново ще отворят врати с безплатен вход. по традиция най-атрактивна е програмата във Военноморския музей и Парк- музей „Владислав Варненчик”.

През целия съботен дена на 3.07 до 21 часа за посещение с вход свободен ще бъдат отворени Археологическият музей, Музей на Възраждането, Етнографският музей, Музеят за Нова история на Варна, Природонаучният музей, Римските терми и Аквариумът. Побити камъни, Аладжа манастир и етнографски комплекс „Роден край” в с. Тополи също ще работят безплатно през този ден.

На вниманието на публиката ще бъдат експозициите в Градската галерия „Борис Георгиев“, Арт галерия „Ларго“, Галерия „Арт Маркони“, галерия „Папийон“, галерия „Зиковска“, галерия „Юка“, Галерия „8“ и други.

Предстоят още няколко концерта – в градската галерия на дуо „IVEL”, в комплекс „Римски терми“ на оркестър „Анима“, във Военноморския музей на Представителния духов оркестър на ВМС, а края на фестивала ще озвучат музикантите от група „LOCKDOWN“ на сцената на VARNA STREET FOOD PARK, където ще бъде закриващото парти за участници и посетители.

Отново врати ще отвори и Държавният архив във Варна с достъп за граждани до ценни документи от историята на града. Пълната програма може да разгледате на: www.varnanight.bg.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.