На 28 септември 2020 г. (понеделник) в 10:00 ч. във ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ ще се състои церемония по откриване на новата 2020/2021 академична учебна година, съобщиха от военното училище.

Програмата предвижда посрещане на началника на отбраната на Република България – адмирал Емил Ефтимов, с почетен караул от 9:30 – 9:40 ч.

В 10:00 ч. с академично слово на началника на Морско училище – флотилен адмирал проф. д.в.н. Боян Медникаров, ще бъде поставено началото на тържествената церемония по откриване на новата учебна 2020/2021 г. Приветствие ще поднесе и адмирал Емил Ефтимов, след което ще бъде отслужена благословия от отец Живко Георгиев.

Припомняме, че прага на флотската ни Алма матер официално прекрачват 68 курсанти, 582-ма студенти първокурсници в образователно-квалификационна степен „бакалавър“ и 130 студенти в образователно-квалификационна степен „магистър“. През тази година бяха приети над 100 студенти от различни държави от Европа, избрали да продължат своето образование в Морско училище.

Тържеството по случай откриването на новата учебна година ще завърши с академична лекция на началника на отбраната на Република България и откриване на спортно съоръжение към Спортния комплекс на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.