Арт Галерия Ларго Ви кани на откриване на четвъртото издание на Международен Екслибрис Конкурс Варна на 22 септември 2021 от 18 часа. Същата вечер в Зала 2 на галерията ще се открие самостоятелна изложба на победителя от третото издание на конкурса, украинския художник Олег Денисенко.

Преди откриването, от 17 часа в галерия Ларго пловдивският майстор на графиката Румен Нечев ще представи лекция на тема “Красотата на ръчната хартия” и ще направи демонстрация на живо на процеса на създаване на ръчна хартия.

Международното жури на конкурса с председател Димо Колибаров ще се събере в морската столица на 20 и 21 септември, за да определи наградите.

Призьорите в конкурса ще бъдат обявени на откриването на изложбата със селектираните творби на 22 септември.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.