Всяка година Международният филмов фестивал "Любовта е лудост" във Варна е очаквано и вълнуващо събитие за гости и зрители. Фестивалният и конгресен център като инициатор и организатор на кинофорума отново има амбицията да предложи най-доброто от големия екран през изминалите две години в конкурсната програма и съпътстващите панорами.

Официалното откриване на кинофестивала е на 21 август в зала 1 на Фестивален и конгресен център от 19:00 ч. с прожекция на френския филм "Как да бъдеш добра съпруга".

Конкурсните филми са 12, сред които е и българският "Като за последно" на режисьора Ивайло Пенчев, с участието на Васил Банов, Мария Бакалова, Филип Аврамов, Малин Кръстев, Антон Радичев, Китодар Тодоров, Герасим Георгиев – Геро, Яна Маринова, Анастасия Ингилизова.

Панорамите са: младежки модул, "Големите фестивали - големите награди", "Световен екран", "По глобуса", "Ново българско кино", Панорама Италия, панорама "Безсмъртие".

Линк към програмата на кинофестивала: https://bit.ly/2BRQoEs

Билетен център на ФКЦ - тел. 052/685214, работи всеки ден от 10:30 ч. до 19:30 ч.

Билети онлайн тук: http://loveisfolly.com/en/ ; www.fccvarna.bg

Закупените онлайн билети задължително се разпечатват.

Билетите за 28-то издание на Международния филмов фестивал "Любовта е лудост" са в продажба!

Цени на билетите за кинофестивала: откриване и закриване - 10 лв., 8 лв.;

за филми без откриване и закриване - 8 лв., 6 лв.;

при покупка на 5 и повече билети от един филм цената на единичния билет се намалява с 1 лв.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.