След година отсъствие международният фестивал „Варна Лит” се завръща. Четвъртото издание на платформата, която обединява български и световни писатели, публицисти, художници, артисти, актьори и учители, ще се проведе в периода 01.06- 05.06 във Варна. Фестивалът се провежда с подкрепата на фонд „Култура” на Община Варна.

Любими български творци, след които Здравка Евтимова, Мария Касимова-Моасе, Георги Господинов, Захари Карабашлиев ще се срещат с публика от всички възрасти във фестивалните дни. През тази година темата е „Герои сега”, с което „Варна Лит” иска да напомни, че във времена на изпитания, героите са навсякъде около нас и именно техните дела понякога вдъхновяват най-красивите литературни истории.

Фестивалът ще бъде открит на 1-ви юни с връчване на награда „Позиция” на писателя по сърце и лекар по призвание Людмил Станев, а след това три от най-талантливите дамски пера в родната литература – Здравка Евтимова, Виктория Бешлийска и Мария Касимова-Моасе, ще се опитат да поберат световете на книгите си в дискусията „Език/Свят/Език”. Водещ на събитието ще бъде журналистът Георги Тошев, съобщава "Live.Varna.bg".

На 02.06. Захари Карабашлиев и Георги Господинов ще проведат разговор на тема „Минало/Бъдеще/Минало” с модератор журналистът Георги Милков, а малко преди това ще се проведе награждаването на участници в ученическия конкурс „Герои сега”.

Третият и четвъртият ден на фестивала ще акцентират върху авторите на детска литература – с творчески работилници, срещата разговор „Деца/Възрастни/Деца“ с авторите Вера Асенова, Катя Антонова, Нуша Роянова и караоке с „Маргаритка” – проектът на Виктория Терзийска, позната като Вики от „Мастило”, и Яна Липованска.

Освен литературната сцена героите на „Варна Лит” 2021 ще завладеят и музикалната сцена, както и големия и малкия екран. Специалните събития ще бъдат представянето на автобиографичната книга на Стефан Вълдобрев „Книга за песните“ с акустичен концерт, а журналистът и писател Георги Тошев ще разкаже историите на Цветана Манева, Татяна Лолова и Георги Парцалев. Фестивалът ще завърши с прожекция на екранизацията на световния бестселър „Човек на име Уве”.

„Варна Лит” е международен литературен фестивал с акцент върху детско-юношеската публика и детското четене. Благодарение на него през последните години съвременната литература „влезе” в класните стаи на над 60 училища и извънкласни школи. През 2019 г. като част от изданието беше връчена и Европейска литературна награда „Димитър Димов“, носител на която стана френският писател Жером Ферари.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.